Domov
Občina
Dokumenti
Predpisi
Obrazci
Seje občinskega sveta
Objave in razpisi
Občinsko glasilo
Uradna glasila
Informacije
Novice
Obvestila
Vabila
Povezave
Kontakt
Galerija
Ankete
   
 Vse razpise si lahko prenesete in razpakirate na svoj računalnik, jih izpišete ter izpolnite z ustreznimi podatki.

Za elektronsko izpolnjevanje PDF obrazcev si lahko s povezave http://www.nitroreader.com/ na svoj računalnik namestite brezplačni program NITRO PDF reader! V vnosna polja pišete z ukazom TYPE TEXT, po končanem vnašanju pa izpolnjen dokument lahko tudi shranite in natisnete.

- z dne 11.03.2014: za DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PREDDVOR V LETU 2014

- z dne 11.03.2014: za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnostiv Občini Preddvor v letu 2014

- z dne 11.03.2014: za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov
v Občini Preddvor v letu 2014

- z dne 11.03.2014: za priznanja občine za leto 2014

- z dne 11.03.2014: za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno humanitarnih programovv Občini Preddvor v letu 2014

- z dne 11.03.2014: za SOFINANCIRANJE IZVEDBE TURISTIČNIH IN DRUGIH OBČINSKIH PRIREDITEV V OBČINI PREDDVOR V LETU 2014

- z dne 11.03.2014: za SOFINANCIRANJETURISTIČNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE PREDDVOR V LETU 2014

- z dne 11.03.2014: za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnostiKokra v letu 2014


- z dne 20.02.2014: Javni natečaj - VIŠJI SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM


- Predmet prodaje je zemljišče parc.št. 797/18 k.o. Tupaliče

- Predmet prodaje je zemljišče parc.št. 797/22 k.o. Tupaliče


- Občinski podrobnejši prostorski načrt (OPPN) za kmetijsko gospodarstvo Šenk v naselju Nova vas:


Vse razpise si lahko prenesete in razpakirate na svoj računalnik, jih izpišete ter izpolnite z ustreznimi podatki.

Za elektronsko izpolnjevanje PDF obrazcev si lahko s povezave http://www.nitroreader.com/ na svoj računalnik namestite brezplačni program NITRO PDF reader! V vnosna polja pišete z ukazom TYPE TEXT, po končanem vnašanju pa izpolnjen dokument lahko tudi shranite in natisnete.

- z dne 09.04.2013: za izbiro izvajalca za saditev javnih površin v Občini Preddvor

- z dne 14.03.2013: vpis otrok v enoto Storžek v Preddvoru, enoto Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na Zg. Jezerskem za šolsko leto 2013/14

- z dne 14.03.2013: za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za priznanja občine za leto 2013

- z dne 26.02.2013: za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno humanitarnih programov v Občini Preddvor v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti Kokra v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za sofinanciranje izvedbe turističnih prireditev in drugih občinskih prireditev v Občini Preddvor v letu 2013

- z dne 26.02.2013: za zbiranje predlogov za sofinanciranje turistične dejavnosti društev območju Občine Preddvor v letu 2013


- z dne 08.05.2013: Javna dražba prodaje zemljišča

- z dne 09.01.2013: POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- z dne 16.11.2012: Javni natečaj - VIŠJI REFERENT ZA UPRAVNO POSLOVANJE

- Občinski podrobnejši prostorski načrt (OPPN) za kmetijsko gospodarstvo Rebolj v naselju Hraše:

- z dne 18.10.2012: Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem

- JAVNO NAZNANILO k javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskega akta


Vse razpise si lahko prenesete in razpakirate na svoj računalnik, jih izpišete ter izpolnite z ustreznimi podatki.

Za elektronsko izpolnjevanje PDF obrazcev si lahko s povezave http://www.nitroreader.com/ na svoj računalnik namestite brezplačni program NITRO PDF reader! V vnosna polja pišete z ukazom TYPE TEXT, po končanem vnašanju pa izpolnjen dokument lahko tudi shranite in natisnete.

- z dne 16.10.2012: RAZPIS: Javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanja v najem

- z dne 01.06.2012: RAZPIS: Prosta mesta za sprejem otrok v vrtec - najmlajši

- z dne 06.04.2012: Javni razpis za strokovno tehnično delovno mesto

- z dne 02.04.2012: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter izgradnje javne kanalizacije v Občini Preddvor

- z dne 23.03.2012: Prosta mesta za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2012/13

- z dne 16.03.2012: za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno humanitarnih programov v Občini Preddvor v letu 2012

z dne 16.03.2012: za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za zbiranje predlogov za sofinanciranje turistične dejavnosti društev območju Občine Preddvor v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za sofinanciranje izvedbe turističnih prireditev in drugih občinskih prireditev v Občini Preddvor v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti Kokra v letu 2012

- z dne 16.03.2012: za priznanja občine za leto 2012

Na povezavi http://www.nitroreader.com/ lahko najdete in si namestite brezplačni program NITRO PDF reader s katerim lahko elektronsko izpolnjujete PDF obrazce!

- z dne 28.03.2012: Dodelitev sredstev HELIOSOVEGA sklada

- z dne 20.09.2011: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

- z dne 29.07.2011: Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča

- z dne 28.06.2011: Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev

- z dne 16.06.2011: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo naslednje razpise:
 
· za ukrepe diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti,
· za podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,
· za obnove in razvoja vasi in
· za podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011.
 
  V okviru razpisov bo na razpolago cca 24,2 milijonov evrov. 
 
  Več informacij in vsebino razpisov najdete na tej povezavi:    http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

- z dne 03.06.2011: JAVNI NATEČAJ: Svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

- z dne 20.05.2011: Podjetniki - Javni razpis za nepovratna sredstva

- z dne 20.05.2011: Podjetniki - Javni razpis za sofinanciranje zacetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest

- z dne 25.05.2011: za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja infrastrukture po krajevnih skupnostih v Občini Preddvor v letu 2011


- z dne 18.01.2011: JAVNI NATEČAJ: Svetovalec za turizem

- z dne 21.12.2010:JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

- z dne 10.12.2010: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE:

        VPRAŠANJA IN ODGOVORI - pdf

- z dne 02.12.2010: Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC za premoženjsko pravne zadeve (m/ž), v upravi Občine Preddvor

- z dne 11.10.2010: Javni razpis za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo vrtca Preddvor ter najem objekta vrtca Preddvor:

        VPRAŠANJA IN ODGOVORI - pdf