Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva