Vodovodna zadruga Preddvor

070 894 451
info@vz-preddvor.si
Povezava
Predsednik Branimir Strle
Goričica 7, 4205 Preddvor