Namera - sklenitev Pogodbe o odtujitvi nepremičnega premoženja - parc. št. 283/1 k.o. Tupaliče

8. 4. 2021 Katja P. (Občinska uprava) 349
08.04.2021
Namere, odločbe, pobude
31.12.2021 do 00:00
478-0016/2020
Katja Pernuš
04 275 10 00