Sklep o skrajšanem plačilnem roku ob koncu leta za obveznosti, rezervirane v proračunu in opravljene do konca proračunskega leta