Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Aleš Drekonja, poveljnik OŠCZ
  • Marko Bohinec, namestnik poveljnika OŠCZ
  • Štefan Arh, vodja ekipe prve pomoči
  • Franc Bizjak, komisija za ocenjevanje škode
  • Klemen Bohinec, vodja službe za podporo
  • Blaž Pfajfar, poveljnik gasilske enote in vodja TRE