Občinska volilna komisija Občine Preddvor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Janja Roblek, Spodnja Bela 14, Preddvor
  • Podpredsednica, Ana Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj
  • Članica, Špela Bohinec, Šiška 1, Preddvor
  • Namestnica članice, Lidija Kokl, Belska cesta 53, Preddvor
  • Članica, Lidija Kos, Zg.Bela 53/a, Preddvor
  • Namestnica članice, Slavka Zorman, Šiška 21, Preddvor
  • Član, Miro Roblek, Bašelj 62, Preddvor
  • Namestnica člana, Barbara Zorman, Srednja Bela 59, Preddvor