Občinska volilna komisija Občine Preddvor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednica, Janja Roblek, Spodnja Bela 14, Preddvor
 • podpredsednica, Ana Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj
 • članica, Barbara Zorman, Srednja Bela 59, Preddvor
 • namestnica članice, Anita Brolih, Tupaliče 12/a, Preddvor
 • članica, Lidija Kokl, Belska cesta 53, Preddvor
 • namestnica članice, Dragica Barle, Bašelj 9, Preddvor
 • članica, Mirjam Pavlič, Ulica Josipine Turnograjske 1, Preddvor
 • namestnica članice, Tina Uranič, Nova vas 50, Preddvor
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Janja Roblek, Spodnja Bela 14, Preddvor
 • Podpredsednica, Ana Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj
 • Članica, Špela Bohinec, Šiška 1, Preddvor
 • Namestnica članice, Lidija Kokl, Belska cesta 53, Preddvor
 • Članica, Lidija Kos, Zg.Bela 53/a, Preddvor
 • Namestnica članice, Slavka Zorman, Šiška 21, Preddvor
 • Član, Miro Roblek, Bašelj 62, Preddvor
 • Namestnica člana, Barbara Zorman, Srednja Bela 59, Preddvor