Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku