Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2005