Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav na območju Občine Preddvor

Predpisi, ki so podlaga za sprejem