Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Miran Murnik
  • članica, Gabrijela Cuderman
  • član, Jaka Sodnik
  • član, Jožef Gregorc
  • član, Jože Arnež
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Miran Murnik
  • članica, Mirjam Pavlič
  • član, Jure Prestor