Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 4. Sklop DRR (Vodovod Možjanca, vodovod Mače)

1228
1.980.783,87 €
Kohezijski sklad
649.141,65 €
V teku
januar 2019
december 2022

Podatki o financiranju