Kulturno umetniško društvo Matije Valjavca Preddvor

Petra Lombar Premru - predsednica
041 572 106
petra.lombar@guest.arnes.si
Dvorski trg 18, 4205 Preddvor