GRADITEV ŠPORTNE DVORANE S ŠIRITVIJO ŠOLE

2440
7.500.000,00 €
V teku
September 2020
predviden september 2024