Gradbeni odbor za spremljanje aktivnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo Športne dvorane s širitvijo šole v Preddvoru

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Jože Cuderman
  • član, Miran Perko
  • član, Rudolf Ogrinc
  • članica razširjenega odbora - projektant, Polona Čeh
  • članica razširjenega odbora - občinska uprava, Klavdija Zima
  • član razširjenega odbora - občan, trener, Jože Cuderman
  • član razširjenega odbora - osnovna šola, Bogdan Sušnik