TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ

824
283.817,91 €
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
199.997,55 €
V teku