Pogoji organizatorjem volilne kampanje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

28. 9. 2022 Tina V. (Občinska uprava) 40