Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 4. Sklop DRR, Izgradnja vodovoda v Občini Preddvor in Občini Naklo

2178
2.311.982,59 €
Kohezijski sklad
649.141,65 €
V teku
januar 2019
december 2022

Podatki o financiranju