Namera - o oddaji prostora za parkiranje - parc. št. 346/7 k.o. Breg ob Kokri

29. 10. 2019 Katja P. (Občinska uprava) 1525
29.10.2019
Namere, odločbe, pobude
Do preklica
478-0076/2019
Katja Pernuš
04 275 1000