Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Preddvor