Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1997

20. 6. 1997 386
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.05.1997
Začetek veljavnosti: 28.06.1997
Konec veljavnosti: 09.11.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1997 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.05.1997
Začetek veljavnosti: 21.06.1997
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.05.1997
Začetek veljavnosti: 21.06.1997
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja