Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izdelavo razvojnega projekta CRPOV za območje vasi Kokra in Možjanca