Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2001

28. 9. 2001 475
Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2001
Začetek veljavnosti: 13.10.2001
Konec veljavnosti: 20.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izdelavo razvojnega projekta CRPOV za območje vasi Kokra in Možjanca (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2001
Začetek veljavnosti: 26.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.06.2001
Začetek veljavnosti: 27.06.2001
Konec veljavnosti: 09.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 26.09.2001
Začetek veljavnosti: 26.09.2001
Konec veljavnosti: 17.10.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin