Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji Beli v uporabo

Predpisi, na katere predpis vpliva