Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja prostorov Doma krajanov v Preddvoru v uporabo

Predpisi, na katere predpis vpliva