Odlok o spremembah Odloka proračunu Občine Preddvor za leto 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva