Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva