Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva