Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 2/1998

30. 6. 1998 379
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 1997 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.1998
Začetek veljavnosti: 08.07.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1998 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.1998
Začetek veljavnosti: 01.07.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sprememba odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.1998
Začetek veljavnosti: 30.06.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o prenehanju javnega dobra (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.1998
Začetek veljavnosti: 22.05.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro