Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003

22. 12. 2003 564
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 29.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2004 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 30.12.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo