Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2004

6. 10. 2004 384
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.07.2004
Začetek veljavnosti: 21.10.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani