Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2007

26. 10. 2007 360
Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2007
Začetek veljavnosti: 27.10.2007
Konec veljavnosti: 03.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.10.2007
Začetek veljavnosti: 26.10.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)