Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2010

11. 1. 2010 351
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2009
Začetek veljavnosti: 26.01.2010
Konec veljavnosti: 09.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 30.12.2009
Začetek veljavnosti: 12.01.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine