Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2010

22. 9. 2010 347
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.08.2010
Začetek veljavnosti: 07.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.08.2010
Začetek veljavnosti: 23.09.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.08.2010
Začetek veljavnosti: 07.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.08.2010
Začetek veljavnosti: 31.08.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija