Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2018

26. 10. 2018 598
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.07.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Konec veljavnosti: 10.07.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine