Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019

5. 4. 2019 579
Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 20.04.2019
Konec veljavnosti: 17.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 20.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Spremembe sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.02.2019
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o izvzemu zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro