Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2019

14. 5. 2019 365
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 01.04.2019
Konec veljavnosti: 01.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja