Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1997

Predpisi, na katere predpis vpliva