Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov

Predpisi, na katere predpis vpliva