Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva