Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2006

Predpisi, na katere predpis vpliva