Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselja Bašelj s kanalizacijo

Predpisi, na katere predpis vpliva