Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva