Odlok o prazniku Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva