Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2009

26. 8. 2009 331
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.08.2009
Začetek veljavnosti: 10.09.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o prazniku Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.08.2009
Začetek veljavnosti: 10.09.2009
Konec veljavnosti: 03.03.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik
Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.05.2009
Začetek veljavnosti: 26.08.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani