Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva