Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva