Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2022

Predpisi, na katere predpis vpliva