Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021

14. 12. 2021 Marko B. 338
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.12.2021
Konec veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.12.2021
Konec veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.12.2021
Konec veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.12.2021
Začetek veljavnosti: 15.12.2021
Konec veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine