Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva